Nanoušovy lumpárny

Podíleli jsme se na vzniku knihy a multisenzorické pomůcky NANOUŠOVY LUMPÁRNY určená dětem se zrakovým a kombinovaným postižením raného věku a jejich rodičům.

Kniha obsahuje kombinaci několika dokončujících zpracování - laminování, parciální UV lakování, výseky, náseky, perforace tak, aby byla pro děti co nejvíce “ohmatatelná” (ještě upravíme)

www.facebook.com/zemefoto#

Dobrý Anděl

Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám s dětmi v tíživé situaci, kde rodič nebo některé z dětí onemocněli rakovinou nebo jiným závažným onemocněním.

Příspěvky Dobrých andělů se přerozdělují každý měsíc do posledního haléře.

www.dobryandel.cz

Společnost Parkinson

Společnost Parkinson, z. s. sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994.

Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů.

Společnost Parkinson, z. s.

Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s.

Studuj polygrafii

Polygrafie je krásný obor, jehož výrobky jsou nositeli informací, zábavy a – v ideálním případě – i zvláštní řemeslné krásy.

Aby tomu tak bylo i nadále, je potřeba vychovávat novou generaci odborníků. Proto jsme rádi, že jsme byli u vzniku sdružení, které má za cíl, přivést do polygrafie mladé lidi.

www.studujpolygrafii.cz